انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


دکتر زهرا شفیعی
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922013 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:  shafii_zahra@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی بزرگسالان
 مرتبه علمی              استادیار
          آخرین مدرک تحصیلی             فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشارخون